Olsztyn24

Olsztyn24
07:13
24 marca 2018
Gabriela, Marka

szukaj

R E K L A M A
banner

E-mail d. | 2017-10-05 22:35
Wiesława Gadomska o „Nowojorskich parkach z recyklingu” w Starym Ratuszu
Olsztyn
Wernisaż wystawy „Nowojorskie parki z recyklingu” | Więcej zdjęć »
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprosiły dzisiaj (5.10) do Galerii Stary Ratusz WBP na wernisaż wystawy pt.: „Nowojorskie parki z recyklingu” Wiesławy Gadomskiej.

Wiesława Gadomska jest architektem, adiunktem w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka wielu publikacji z zakresu urbanistyki i architektury krajobrazu. Prowadzone przez nią obecnie badania dotyczą roli i znaczenia przestrzeni publicznych w mieście oraz warunków jej rozwoju. Swoje doświadczenia zawodowe i naukowe zgłębia w czasie studialnych pobytów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ich rezultatem są publikacje o parkach Nowego Jorku i prezentowana wystawa.

Autorka o wystawie:

Ekspozycja przedstawia charakterystyczne przykłady miejskiego recyklingu realizowanego w poszczególnych dzielnicach Nowego Jorku, prowadzącego do wpisania nowej funkcji parku miejskiego w zdewaluowaną przestrzeń z zachowaniem jej charakterystycznych środowiskowych uwarunkowań i tożsamości miejsca.

Problematyka recyklingu przestrzeni miejskiej, poza podstawowym zagadnieniem adaptacji terenu do nowej funkcji, wymaga szczególnego odniesienia się do kulturowego dziedzictwa miejsca – w tym jego materialnej spuścizny, niejednokrotnie trudnej w zachowaniu i ekspozycji.

Zasada poszanowania przestrzennego kontekstu ponownie zagospodarowywanej tkanki miejskiej jest obecna zarówno w dobrze eksponowanych, śródmiejskich lokalizacjach (The High Line - Manhattan), jak również w realizacjach peryferyjnych o trudnych, lokalnych uwarunkowaniach kulturowo-przestrzennych (Concrete Plant Park - Bronx, Erie Basin Park - Brooklyn). Przeprowadzone inwestycje, poza poprawą bilansu powierzchni terenów zieleni miejskiej, w konsekwencji prowadzą do rewitalizacji i gentryfikacji znacznych obszarów sąsiedzkich oraz poprawy środowiskowych warunków ich funkcjonowania.

Więcej na temat wystawy w zapisie wideo jej wernisażu. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

R E K L A M A
Z D J Ę C I A
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
F I L M Y
Olsztyn
Wernisaż wystawy „Nowojorskie parki z recyklingu”
button
05-10-2017
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor kom.
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Pracuj.pl